Tjenester

VA Anlegg

Masseforflytning og transport

Drenering

Veibygging

Sand og grus

Fundamentering

Tomtutgraving

Betongarbeider

Asfalt

Fjerning av parafintank

Vår historie

Vi er et maskinentreprenør firma etablert i 1964 av Thorstein Buer som et enkeltmannsforetak den gang. De første årene var driften hovedsakelig rettet mot kabelgrøfter for telefon og kraftselskaper samt skogdrift og vintervedlikehold. I perioden 1966 til 2007 hadde vi også kontrakt for kjøring og levering av ferdig betong.

I 1985 kom dagens eier og daglig leder Pål Buer med i bedriften og firma ble da rettet mot bygg og anlegg.

Firma ble et AS i 1995.

Dagens drift er rettet mot stat, kommune og privat, hvor vi er en meget allsidig og velutstyrt bedrift med stor vekt på faglig kompetanse.

Vår hoved tyngde av oppdrag er i dag: vann, avløp, veibygging, drenering, tomt utgraving, kommunal tekniske anlegg, linje bygging, fundamentering, massetransport, tank og olje utskille arbeider, statlige tekniske arbeider, asfalt arbeider, sommer og vintervedlikehold etc. Vi har i dag en meget allsidig og løsningorientert stab med stor vekt på fag tekniske løsninger.

Vi har i dag en meget allsidig maskinpark fra 1,5 til 15 tonn alle med rotortilt, pigget, klo og en mengde forskjellige skoffer tilpasset de fleste jobber.


Vi utfører alle typer massetransport og har en mengde forskjellig små maskiner som man naturlig har anskaffet oss gjennom 50 års drift under samme navn.

Vi har samarbeidsavtaler med en rekke håndverksbedrifter og leverer ofte komplette pakker fra gravemelding til ferdig asfalt.

Fagteknisk godt utført arbeid til rett tid og avtalt pris gir fornøyde kunder!

Bestill en uforpliktende befaring