Maskinentreprenør firma siden 1964

Maskinentreprenør firma siden 1964

Vi utfører alle typer massetransport og har en mengde forskjellige små maskiner som vi naturlig har anskaffet oss gjennom 50 års drift under samme navn.

Våre tjenester

Vår hoved tyngde av oppdrag er i dag: vann, avløp, veibygging, drenering, tomt utgraving, kommunal tekniske anlegg, linje bygging, fundamentering, massetransport, tank og olje utskille arbeider, statlige tekniske arbeider, asfalt arbeider, sommer og vintervedlikehold etc. Vi har i dag en meget allsidig og løsningorientert stab med stor vekt på fag tekniske løsninger.

Vi har i dag en meget allsidig maskinpark fra 1,5 til 15 tonn alle med rotortilt, pigget, klo og en mengde forskjellige skoffer tilpasset de fleste jobber.

Om oss

Vi er et maskinentreprenør firma etablert i 1964 av Thorstein Buer som et enkeltmannsforetak den gang. De første årene var driften hovedsakelig rettet mot kabelgrøfter for telefon og kraftselskaper samt skogdrift og vintervedlikehold. I perioden 1966 til 2007 hadde vi også kontrakt for kjøring og levering av ferdig betong.

I 1985 kom dagens eier og daglig leder Pål Buer med i bedriften og firma ble da rettet mot bygg og anlegg.

Bestill befaring